Zpracování katalyzátorů

Recyklace různých katalyzátorových materiálů

Co je uvnitř, to se počítá

V kovovém šrotu jsou ukryty mnohé poklady. Ve spolupráci s našimi zákazníky zajišťujeme, aby byly znovu zavedeny do cyklu zdrojů. Ať už se jedná o katalyzátory na bázi kovů nebo keramiky, filtry pevných částic, průmyslové katalyzátory. Díky individuálně přizpůsobeným recyklačním strategiím dosahujeme nejlepších možných regeneračních kvót.

Nakupujeme a zpracováváme

Výkup keramických katalyzátorů společností ReMetall

Keramické katalyzátory

Voštinové struktury s hodnotným obsahem

Většina katalyzátorů používaných v současné době je založena na keramickém jádru, jehož voštinová struktura obsahuje katalyticky aktivní povlak z drahých kovů: platiny, palladia a rhodia – tzv. washcoat. Naším prvořadým cílem je extrahovat výše uvedené materiály bez zbytků. Naše odborné znalosti, desetiletí zkušeností a optimalizované postupy umožňují vynikající výsledky.

Keramické katalyzátory stříháme průmyslovými nůžkami Aligator. Monolit z drahého kovu se pak rozdrtí a rozemele na homogenní prášek. Aby se předešlo i nejmenším ztrátám materiálu, znovu se do zpracovatelského cyklu vrací veškerý prach. V naší chemické laboratoři používáme několik malých vzorků pro přesnou analýzu obsahu drahých kovů. Monolitický prášek je následně roztaven a odléván v naší vlastní kovohuti.

Příprava na drcení keramického katalyzátoru
Rozdrcení keramického katalyzátoru
Sonda pro odebrání vzorků keramického prášku
Analýza vzorků v laboratoři
Výkup kovových katalyzátorů společností ReMetall

Kovové katalyzátory

Čisté oddělení, vysoké zisky

Kovové katalyzátory končí v procesu recyklace ve stále větším počtu. Nabízejí alternativu ke keramickým katalyzátorům nejen ve vozidlech, ale i v mnoha dalších oblastech použití. Poměrně malá tloušťka jejich stěn, dosažená použitím spirálovitě tvarovaných kovových fólií a vrstvených desek jako nosičů pro povlak drahých kovů, je pouze jednou z jejich četných výhod.

Společnost ReMetall vyvinula vysoce rafinovaný postup, který díky čisté separaci umožňuje výrazně nadprůměrnou výtěžnost pro další využití. Kryt katalyzátoru se otevírá ručně, aby se odstranila fólie potažená drahým kovem. Fólie se rozřeže na kousky a rozemele na jemný prášek. Během procesu broušení extrahujeme veškerý obsah drahých kovů a vytvoříme homogenní kovový prášek. Po extrakci vzorků pro analýzu hodnot je materiál přesunut do rafinérie na finální fázi zpracování.

Příprava na otevření krytu kovového katalyzátoru
Otevření krytu kovového katalyzátoru
Folie kovového katalyzátoru
Homogenní prášek z odsátého Washcoatu

Průmyslové katalyzátory

Individuální zpracování

Katalyzátory mají řadu průmyslového využití jak při čištění emisí, tak při výrobě. Jsou důležité také v oblasti výroby biopaliv a enviromentálních technologií, jako je rafinace ropy a chemický průmysl.

Tvary a velikosti průmyslových katalyzátorů jsou stejně početné a rozmanité jako jejich pole a použití. Pro zajištění nejvyšších výtěžných kvót volíme způsob recyklace, který je nejvhodnější pro každý jednotlivý katalyzátor, a jako takový poskytuje uzavřený cyklus znovuzískání drahých kovů.

Filtry pevných částic

Více než saze

Filtry částic snižují množství částic v emisích dieselových motorů. Jsou založeny na keramické voštinové struktuře, nejčastěji napuštěné směsí drahých kovů. Po určité době je filtr ucpaný popelem a sazemi a musí být vyměněn.

Zjišťujeme obsah drahých kovů ve filtrech a podrobujeme je obdobnému postupu zpracování jako u keramických katalyzátorů, což zajišťuje efektivní recyklaci s minimálními ztrátami.