Společnost

20 let zkušeností v recyklačním průmyslu drahých kovů

Sponzoring

Spolupráce

Recyklace je naše vášeň

Kompetence a důvěra jsou základem úspěšné spolupráce. Naše (technické) odborné znalosti jsou založeny na 20letých zkušenostech v recyklačním průmyslu drahých kovů, v nichž dochází k neustálému zdokonalování našich recyklačních postupů a významnému zvyšování kvót na využití. Profesionální know-how, moderní technologie zpracování, inovativní analytické postupy a v neposlední řadě naše vášeň pro recyklaci.

Naše provozovny v Drochowě a Lauchhammeru zpracovávají roční objem několika stovek tun materiálu, ze kterého vytěžujeme několik stovek kilogramů drahých kovů, jako je platina, palladium, zlato a stříbro. Vzhledem k tomu, že tyto kovy představují ve své roli špičkových zdrojů zásadní součásti nejen katalyzátorů v automobilovém a chemickém průmyslu, ale také nepostradatelné prvky elektrických produktů, lékařské technologie a palivových článků, přispívají naše recyklační služby významně k zabezpečení zdrojů rozvinutých průmyslových odvětví.

Průkopníci v recyklaci katalyzátorů

Zaměstnanci společnosti ReMetall využívají více než 20 let zkušeností s recyklací kovů. Již v roce 1996 se tehdejší čtyřletý předchůdce recyklace kabelů změnil ve společnost ReMetall Deutschland AG a začal recyklovat katalyzátory v Drochowě, čímž se stal jednou z prvních evropských firem v tomto oboru. Rozsáhlé znalosti trhu, vysoce rafinované metody a vedení prostřednictvím inovací jsou od té doby hlavními principy našeho úspěchu. Společnost ReMetall Česká republika s.r.o. je výhradním zastoupením společnosti ReMetall Deutschland AG na českém trhu od roku 2017.

ReMetall Deutschland AG sídlo firmy v Drochowě
ReMetall Deutschland AG sklady v Drochowě

Nepřestávejme se starat o znovuzískávání surovin

Ročně je získáno přibližně 200 tun platiny. Pro získání jedné trojské unce (31,1g) musí být na světě dopraveno 10 tun rudy z hloubky až 4 000 metrů. Pro získání vysokohodnotné platiny z rudy, je nutné provést přes 150 pracovních úkonů – metoda trvající několik měsíců. Enormní náklady celého procesu rychle objasní hodnotu tohoto vzácného ušlechtilého kovu.

Více platiny z recyklace

480 uncí platiny získává ReMetall průměrně z 10 tun starých katalyzátorů. Proces zpracování od rozdělení po rafinaci, znovuzískání platiny jako sekundární suroviny, je v několika dnech uzavřen a spotřebován pouze zlomek energie.

Přednosti pro podnikání a životní prostředí

Recyklace ušlechtilých kovů je, z hospodářského hlediska, nejen smysluplná, ale pro dodatečnou výrobu i nezúročitelná. Recyklace ušlechtilých kovů zajišťuje zásobování platinou, palladiem a rhodiem i ve státech chudých na suroviny. Snižuje emise, plyny škodlivé pro ovzduší a tak chrání životní prostředí.

Důvěra prostřednictvím kvality

Naší nejvyšší prioritou a základem naší spolupráce s každým zákazníkem je kvalita našich služeb. Začíná to s naší kompetentní poradenskou službou ve fázi akvizice materiálu a šíří se všemi aspekty fáze zpracování. Můžete si být jisti, že se v procesu recyklace neztratí ani jeden gram materiálu. Náš standard kvality přirozeně zahrnuje nejvyšší možnou kvótu využití, jakož i nejvyšší přesnost a transparentnost v hodnotovém posouzení. Můžete věřit, že v přesném určení obsahu drahých kovů Vaší zásilky vykonáváme maximální starostlivost a péči.