Služby

Poradenské služby, nákup, účetnictví a zpracování

Uzavřete s námi cyklus drahých kovů

Pokud hledáte poctivého a spravedlivého recyklačního partnera pro použité katalyzátory nebo jiné materiály z drahých kovů, jste na správném místě. Od našich poradenských služeb, přes získávání materiálu, právo na účetnictví a zpracování, nabízíme transparentní postupy a spolehlivé služby. Za tímto účelem zaměstnáváme velmi zkušené, kvalifikované pracovníky a efektivní technologie.

Celosvětová služba

Nakupujeme použité katalyzátory po celém světě. Váš kontakt mluví Vaším jazykem a postará se o všechno.

Vlastní laboratoř

Obsah drahých kovů určujeme rychle a přesně v naší vlastní laboratoři.

Vysoce efektivní postupy

Extrahujeme maximální objem drahých kovů z Vašeho materiálu.

Flexibilní platební možnosti

Okamžitě si můžete nárokovat hodnotu svého drahého kovu za současnou tržní cenu nebo investovat do účtu drahých kovů.

Transparentní procesy

Vaši zásilku zpracujeme za dohodnutou cenu. Všechny operace jsou pečlivě dokumentovány.

Zpracování společností ReMetall

Zpracování celých katalyzátorů i monolitů

Nabízíme kompletní zpracování Vašich keramických i kovových autokatalyzátorů a filtrů pevných částic. Ty můžete do zpracování předat buď kompletní v obalech a ReMetall keramiku vystříhá, nebo můžete dovézt již vystříhaný monolit. Rádi Vám připravíme individuální nabídku při kontrole dodaného materiálu.

Nacenění hodnoty společností ReMetall

Rychlé a přesné nacenění hodnoty

V samotném automobilovém průmyslu existuje více než 10 000 různých typů katalyzátorů. Obsah drahých kovů se liší v závislosti na roce výroby, na motoru, na objemu motoru a na výfukovém systému. Určíme hodnotu Vaší zásilky katalyzátoru prostřednictvím množství platiny, palladia a rhodia. Nacenění hodnoty se provádí buď prostřednictvím naší rozsáhlé databáze nebo chemické laboratorní analýzy. Testování v naší vlastní laboratoři umožňuje rychlé a přesné stanovení obsahu drahých kovů ve Vašem materiálu.

Laboratoř společnosti ReMetall

Laboratoř

Máte právo na nejvyšší přesnost

Máte právo požadovat, aby hodnota Vašeho materiálu byla stanovena správně, neboť to je věcí Vašeho zisku. Naše laboratoř je vybavena k provádění dvou různých technických měřicích procesů, aby bylo možné určit hodnotu Vašeho materiálu s maximální přesností. Využíváme rentgenové fluorescenční analýzy a spektrometru ICP-OES.

Pro účely analýzy odebíráme reprezentativní vzorek z každé zásilky. Zvláštní pozornost věnujeme přípravě každého vzorku, protože to je rozhodující aspekt přesnosti testu. Pomocí série kroků se vzorek rozemele na jemný homogenní prášek a rozdělí se na osm částí.

Přesná a transparentní analýza

Pro analýzu v laboratoři jsou vzorky rozmělněny na nepatrná zrnka. Každé zrnko má mikroskopickou velikost 180 µm, což odpovídá velikosti lidské buňky. Analýza je rozdělena na osm dílčích zkoušek. Ze dvou zkoušek je určen podíl vlhkosti. Zbylých šest je vystaveno rentgenové fluorescenční analýze, ke zjištění prvních hodnot obsahu ušlechtilých kovů. Následně je provedena precizní konečná analýza. V naší laboratoři používáme takzvaný ICP-OES spektrometr. Během tohoto velmi náročného a nákladného procesu jsou vzorky nejprve roztaveny v mědi a lučavce královské, směsi z koncentrované soli a kyseliny dusičné. Roztok je zahřátý pomocí plazmového paprsku a na 10 000 Kelvinů. Ionizovaný roztok tak vyšle své charakteristické záření, které je změřeno a použito ke stanovení výsledků s velmi vysokou přesností.

Obdržíte kompletní protokol o laboratorních testech. Kromě toho máme jeden vzorek z každé sady pro referenční účely. Pokud si přejete archivovat vzorek pro osobní potřebu, rádi vám jej poskytneme.

Vzorky pro zjišťování v laboratoři
Přesné zjištění hodnot drahých kovů v laboratoři na PC
Platba společností ReMetall

Okamžitá platba

Peníze ihned po dodání

Peníze za Vámi dodaný materiál budou vyplaceny na Váš eurový či korunový bankovní účet během několika dní. Platba se provádí ihned po posouzení hodnoty našimi odborníky. Naše dlouholeté znalosti trhu a profesionální zázemí umožňují nejlepší možné ohodnocení Vašeho materiálu.

Vaše volba v likvidaci

V procesu zpracování se můžete rozhodnout, zda si získané kovy (platina, palladium, rhodium) ponechat ve svém vlastnictví nebo prodat za aktuální tržní cenu. Pokud se rozhodnete zůstat vlastníkem, převedeme Váš materiál na účet drahých kovů. To vám umožní znovu použít materiál v nových produktech nebo samostatně obchodovat.

Jinak můžeme kupovat Vaše drahé kovy za tržní cenu, s odkazem na LPPM (Londýn Platinum a Palladium Market). Všechny prostředky budou převedeny na Váš bankovní účet.

Slévárna společnosti ReMetall Deutschland AG

Slévárna k tavení keramického monolitu

Vysoká koncentrace drahých kovů v tavící peci

Od roku 2014 vlastní ReMetall Deutschland nejmodernější slévárnu, vybavenou elektrickou obloukovou pecí, která nám umožňuje tavit monolity z drahých kovů při 1500 °C. Při těchto teplotách zkapalňuje keramická nosná látka, což umožňuje extrakci veškerého kovového obsahu.

V tomto procesu se obsah drahých kovů v základním materiálu násobí faktorem 35. K dalšímu vyjasnění je obsah drahých kovů v keramické základně o hmotnosti 1000 kg taven do 30 kg slitiny drahých kovů a železa. Tento koncentrační postup je nezbytným předpokladem pro chemické oddělení drahého kovu od jeho železné báze.

Proces tavení byl důkladně sledován a zkoumán v průběhu tříleté studie, což vedlo k realizaci řady technologických inovací, které zaručují nejvyšší nákladovou efektivitu a zároveň snižují ztráty materiálu způsobené tavením.

Továrna má roční kapacitu přibližně 1000 tun keramického materiálu.

Tavící pec vypouští roztavený kov
Zaměstnanci nalévají roztavený kov do forem

Poradenství v oblasti recyklace katalyzátorů

Chápeme Vaše i naše podnikání, znalost trhu, přání a otázky našich zákazníků. Rádi se podělíme o všechny znalosti, které jsme za dlouhou dobu nasbírali. Poradíme ve všech záležitostech zpracování katalyzátorů. Využijte všech našich zkušeností.