Spracovanie katalyzátorov

Recyklácia rôznych katalyzátorových metariálov

Čo je vo vnútri, to sa počíta

V kovovom šrote sú ukryté mnohé poklady. V spolupráci s našimi zákazníkmi zaisťujeme, aby boli znovu zaradené do cyklu zdrojov. Či už sa jedná o katalyzátory na báze kovov alebo keramiky, filtre pevných častíc, priemyselné katalyzátory. Vďaka individuálne prispôsobeným recyklačným stratégiám dosahujeme najlepšie možné regeneračné kvóty.

Nakupujeme a spracovávame

Výkup keramických katalyzátorů společností ReMetall

Keramické katalyzátory

Voštinové štruktúry s hodnotným obsahom

Väčšina katalyzátorov používaných v súčasnej dobe je založená na keramickom jadre, ktorého voštinová štruktúra obsahuje katalyticky aktívny povlak z drahých kovov: platiny, paládia a ródia – tzv. Washcoat. Našim prvoradým cieľom je extrahovať vyššie uvedené materiály bez zvyškov. Naše odborné znalosti, desaťročia skúseností a optimalizované postupy umožňujú vynikajúce výsledky.

Keramické katalyzátory striháme priemyselnými nožnicami Aligator. Monolit z drahého kovu sa potom rozdrví a rozomelie na homogénny prášok. Aby sa predišlo aj najmenším stratám materiálu, znovu sa do spracovateľského cyklu vracia všetok prach. V našom chemickom laboratóriu používame niekoľko malých vzoriek na presnú analýzu obsahu drahých kovov. Monolitický prášok je následne roztavený a odlievaný v našej vlastnej kovohuti.

Príprava na drvenie keramického katalyzátora
Rozdrvenie keramického katalyzátora
Sonda na odobratie vzoriek keramického prášku
Analýza vzoriek v laboratóriu
Výkup kovových katalyzátorů společností ReMetall

Kovové katalyzátory

Čisté oddelenie, vysoké zisky

Kovové katalyzátory končia v procese recyklácie v stále väčšom počte. Ponúkajú alternatívu ku keramickým katalyzátorom nielen vo vozidlách, ale aj v mnohých ďalších oblastiach použitia. Pomerne malá hrúbka ich stien, dosiahnutá použitím špirálovito tvarovaných kovových fólií a vrstvených dosiek ako nosičov pre povlak drahých kovov, je iba jednou z ich početných výhod.

Spoločnosť ReMetall vyvinula vysoko rafinovaný postup, ktorý vďaka čistej separácii, umožňuje výrazne nadpriemernú výťažnosť pre ďalšie využitie. Kryt katalyzátora sa otvára ručne, aby sa odstránila fólia potiahnutá drahým kovom. Fólia sa rozreže na kúsky a rozomelie na jemný prášok. Počas procesu brúsenia extrahujeme všetok obsah drahých kovov a vytvoríme homogénny kovový prášok. Po extrakcii vzoriek na analýzu hodnôt je materiál presunutý do rafinérie na finálnu fázu spracovania.

Príprava na otvorenie krytu kovového katalyzátora
Otvorenie krytu kovového katalyzátora
Fólia kovového katalyzátora
Homogénny prášok z odsatého Washcoatu

Priemyselné katalyzátory

Individuálne spracovanie

Katalyzátory majú rad priemyselného využitia ako pri čistení emisií, tak i pri výrobe. Sú dôležité aj v oblasti výroby biopalív a enviromentálnych technológií, ako je rafinácia ropy a chemický priemysel.

Tvary a veľkosti priemyselných katalyzátorov sú rovnako početné a rozmanité ako ich pole a použitie. Pre zaistenie najvyšších výťažných kvót volíme spôsob recyklácie, ktorý je najvhodnejší pre každý jednotlivý katalyzátor, a ako taký, poskytuje uzavretý cyklus znovuzískania drahých kovov.

Filtre pevných častíc

Viac ako sadze

Filtre častíc znižujú množstvo častíc v emisiách dieselových motorov. Sú založené na keramickej voštinovej štruktúre, najčastejšie napustenej zmesou drahých kovov. Po určitej dobe je filter upchatý popolom a sadzami a musí byť vymenený.

Zisťujeme obsah drahých kovov vo filtroch a podrobujeme ich obdobnému postupu spracovania ako pri keramických katalyzátoroch, čo zaisťuje efektívnu recykláciu s minimálnymi stratami.