Slévárna

Tavení keramického monolitu

Vysoká koncentrace drahých kovů v tavící peci

Od roku 2014 vlastní ReMetall Deutschland nejmodernější slévárnu, vybavenou elektrickou obloukovou pecí, která nám umožňuje tavit monolity z drahých kovů při 1500 °C. Při těchto teplotách zkapalňuje keramická nosná látka, což umožňuje extrakci veškerého kovového obsahu.

V tomto procesu se obsah drahých kovů v základním materiálu násobí faktorem 35. K dalšímu vyjasnění je obsah drahých kovů v keramické základně o hmotnosti 1000 kg taven do 30 kg slitiny drahých kovů a železa. Tento koncentrační postup je nezbytným předpokladem pro chemické oddělení drahého kovu od jeho železné báze.

Proces tavení byl důkladně sledován a zkoumán v průběhu tříleté studie, což vedlo k realizaci řady technologických inovací, které zaručují nejvyšší nákladovou efektivitu a zároveň snižují ztráty materiálu způsobené tavením.

Továrna má roční kapacitu přibližně 1000 tun keramického materiálu.

Tavící pec vypouští roztavený kov
Zaměstnanci nalévají roztavený kov do forem