Slévárna

Tavení keramického monolitu

Vysoká koncentrace drahých kovů v tavící peci

Od roku 2014 vlastní ReMetall Deutschland nejmodernější slévárnu, vybavenou elektrickou obloukovou pecí, která nám umožňuje tavit monolity z drahých kovů při 1500 °C. Při těchto teplotách zkapalňuje keramická nosná látka, což umožňuje extrakci veškerého kovového obsahu.

V tomto procesu se obsah drahých kovů v základním materiálu násobí faktorem 35. K dalšímu vyjasnění je obsah drahých kovů v keramické základně o hmotnosti 1000 kg taven do 30 kg slitiny drahých kovů a železa. Tento koncentrační postup je nezbytným předpokladem pro chemické oddělení drahého kovu od jeho železné báze.

Proces tavení byl důkladně sledován a zkoumán v průběhu tříleté studie, což vedlo k realizaci řady technologických inovací, které zaručují nejvyšší nákladovou efektivitu a zároveň snižují ztráty materiálu způsobené tavením.

Továrna má roční kapacitu přibližně 1000 tun keramického materiálu.

Tavící pec vypouští roztavený kov
Zaměstnanci nalévají roztavený kov do forem

Tento web využívá soubory cookie pro analýzu návštěvnosti a zlepšení funkčnosti.