Materiály – Průmyslové katalyzátory

Recyklace průmyslových katalyzátorů

Individuální zpracování

Katalyzátory mají řadu průmyslového využití jak při čištění emisí, tak při výrobě. Jsou důležité také v oblasti výroby biopaliv a enviromentálních technologií, jako je rafinace ropy a chemický průmysl.

Tvary a velikosti průmyslových katalyzátorů jsou stejně početné a rozmanité jako jejich pole a použití. Pro zajištění nejvyšších výtěžných kvót volíme způsob recyklace, který je nejvhodnější pro každý jednotlivý katalyzátor, a jako takový poskytuje uzavřený cyklus znovuzískání drahých kovů.

Tento web využívá soubory cookie pro analýzu návštěvnosti a zlepšení funkčnosti.