Laboratoř

Kompetence v recyklaci drahých kovů

Máte právo na nejvyšší přesnost

Máte právo požadovat, aby hodnota Vašeho materiálu byla stanovena správně, neboť to je věcí Vašeho zisku. Naše laboratoř je vybavena k provádění dvou různých technických měřicích procesů, aby bylo možné určit hodnotu Vašeho materiálu s maximální přesností. Využíváme rentgenové fluorescenční analýzy a spektrometru ICP-OES.

Pro účely analýzy odebíráme reprezentativní vzorek z každé zásilky. Zvláštní pozornost věnujeme přípravě každého vzorku, protože to je rozhodující aspekt přesnosti testu. Pomocí série kroků se vzorek rozemele na jemný homogenní prášek a rozdělí se na osm částí.

Přesná a transparentní analýza

Pro analýzu v laboratoři jsou vzorky rozmělněny na nepatrná zrnka. Každé zrnko má mikroskopickou velikost 180 µm, což odpovídá velikosti lidské buňky. Analýza je rozdělena na osm dílčích zkoušek. Ze dvou zkoušek je určen podíl vlhkosti. Zbylých šest je vystaveno rentgenové fluorescenční analýze, ke zjištění prvních hodnot obsahu ušlechtilých kovů. Následně je provedena precizní konečná analýza. V naší laboratoři používáme takzvaný ICP-OES spektrometr. Během tohoto velmi náročného a nákladného procesu jsou vzorky nejprve roztaveny v mědi a lučavce královské, směsi z koncentrované soli a kyseliny dusičné. Roztok je zahřátý pomocí plazmového paprsku a na 10 000 Kelvinů. Ionizovaný roztok tak vyšle své charakteristické záření, které je změřeno a použito ke stanovení výsledků s velmi vysokou přesností.

Obdržíte kompletní protokol o laboratorních testech. Kromě toho máme jeden vzorek z každé sady pro referenční účely. Pokud si přejete archivovat vzorek pro osobní potřebu, rádi vám jej poskytneme.

Vzorky pro zjišťování v laboratoři
Přesné zjištění hodnot drahých kovů v laboratoři na PC

Tento web využívá soubory cookie pro analýzu návštěvnosti a zlepšení funkčnosti.