Společnost – Životní prostředí

Vzácné a drahé zdroje by neměly jít do odpadu

Nepřestávejme se starat o znovuzískávání surovin

Ročně je získáno přibližně 200 tun platiny. Pro získání jedné trojské unce (31,1g) musí být na světě dopraveno 10 tun rudy z hloubky až 4 000 metrů. Pro získání vysokohodnotné platiny z rudy, je nutné provést přes 150 pracovních úkonů – metoda trvající několik měsíců. Enormní náklady celého procesu rychle objasní hodnotu tohoto vzácného ušlechtilého kovu.

Chráníme přírodu

Více platiny z recyklace

480 uncí platiny získává ReMetall průměrně z 10 tun starých katalyzátorů. Proces zpracování od rozdělení po rafinaci, znovuzískání platiny jako sekundární suroviny, je v několika dnech uzavřen a spotřebován pouze zlomek energie.

Přednosti pro podnikání a životní prostředí

Recyklace ušlechtilých kovů je, z hospodářského hlediska, nejen smysluplná, ale pro dodatečnou výrobu i nezúročitelná. Recyklace ušlechtilých kovů zajišťuje zásobování platinou, palladiem a rhodiem i ve státech chudých na suroviny. Snižuje emise, plyny škodlivé pro ovzduší a tak chrání životní prostředí.

Tento web využívá soubory cookie pro analýzu návštěvnosti a zlepšení funkčnosti.