Zlievareň

Tavenie keramického monolitu

Vysoká koncentrácia drahých kovov v taviacej peci

Od roku 2014 vlastní ReMetall Deutschland najmodernejšiu zlievareň, vybavenú elektrickou oblúkovou pecou, ktorá nám umožňuje taviť monolity z drahých kovov pri 1500 °C. Pri týchto teplotách sa skvapalňuje keramická nosná látka, čo umožňuje extrakciu celého kovového obsahu.

V tomto procese sa obsah drahých kovov v základnom materiáli násobí faktorom 35. K ďalšiemu objasneniu je obsah drahých kovov v keramickej základni s hmotnosťou 1000 kg tavený do 30 kg zliatiny drahých kovov a železa. Tento koncentračný postup je nevyhnutným predpokladom na chemické oddelenie drahého kovu od jeho železnej bázy.

Proces tavenia bol dôkladne sledovaný a skúmaný v priebehu trojročnej štúdie, čo viedlo k realizácii radu technologických inovácií, ktoré zaručujú najvyššiu nákladovú efektivitu a zároveň znižujú straty materiálu spôsobené tavením.

Továreň má ročnú kapacitu približne 1000 ton keramického materiálu.

Taviaca pec vypúšťa roztavený kov
Zamestnanci nalievajú roztavený kov do foriem

Tento web využíva súbory cookie na analýzu návštevnosti a zlepšenie funkčnosti.