Zlievareň

Tavenie keramického monolitu

Vysoká koncentrácia drahých kovov v taviacej peci

Od roku 2014 vlastní ReMetall Deutschland najmodernejšiu zlievareň, vybavenú elektrickou oblúkovou pecou, ktorá nám umožňuje taviť monolity z drahých kovov pri 1500 °C. Pri týchto teplotách sa skvapalňuje keramická nosná látka, čo umožňuje extrakciu celého kovového obsahu.

V tomto procese sa obsah drahých kovov v základnom materiáli násobí faktorom 35. K ďalšiemu objasneniu je obsah drahých kovov v keramickej základni s hmotnosťou 1000 kg tavený do 30 kg zliatiny drahých kovov a železa. Tento koncentračný postup je nevyhnutným predpokladom na chemické oddelenie drahého kovu od jeho železnej bázy.

Proces tavenia bol dôkladne sledovaný a skúmaný v priebehu trojročnej štúdie, čo viedlo k realizácii radu technologických inovácií, ktoré zaručujú najvyššiu nákladovú efektivitu a zároveň znižujú straty materiálu spôsobené tavením.

Továreň má ročnú kapacitu približne 1000 ton keramického materiálu.

Taviaca pec vypúšťa roztavený kov
Zamestnanci nalievajú roztavený kov do foriem