Laboratórium

Kompetencie v recyklácii drahých kovov

Máte právo na najvyššiu presnosť

Máte právo požadovať, aby hodnota Vášho materiálu bola stanovená správne, pretože to je vecou Vášho zisku. Naše laboratórium je vybavené na vykonávanie dvoch rôznych technických meracích procesov, aby bolo možné určiť hodnotu Vášho materiálu s maximálnou presnosťou. Využívame röntgenové fluorescenčné analýzy a spektrometer ICP-OES.

Na účely analýzy odoberáme reprezentatívnu vzorku z každej zásielky. Osobitnú pozornosť venujeme príprave každej vzorky, pretože to je rozhodujúci aspekt presnosti testu. Pomocou série krokov sa vzorka rozomelie na jemný homogénny prášok a rozdelí sa na osem častí.

Presná a transparentná analýza

Na analýzu v laboratóriu sú vzorky zriedené na nepatrné zrnká. Každé zrnko má mikroskopickú veľkosť 180 mikrometrov, čo zodpovedá veľkosti ľudskej bunky. Analýza je rozdelená na osem čiastkových skúšok. Z dvoch skúšok je určený podiel vlhkosti. Zvyšných šesť je vystavených röntgenovej fluorescenčnej analýze, na zistenie prvých hodnôt obsahu ušľachtilých kovov. Následne je vykonaná precízna konečná analýza. V našom laboratóriu používame takzvaný ICP-OES spektrometer. Počas tohto veľmi náročného a nákladného procesu sú vzorky najprv roztavené v medi a lúčavke kráľovskej, zmesi z koncentrovanej soli a kyseliny dusičnej. Roztok je zahriaty pomocou plazmového lúča na 10 000 Kelvinov. Ionizovaný roztok tak vyšle svoje charakteristické žiarenie, ktoré je namerané a nepoužíva sa na určenie výsledkov s veľmi vysokou presnosťou.

Dostanete kompletný protokol o laboratórnych testoch. Okrem toho máme jednu vzorku z každej sady na referenčné účely. Ak si prajete archivovať vzorku pre osobnú potrebu, radi vám ju poskytneme.

Vzorky pre zisťovanie v laboratóriu
Presné zistenie hodnôt drahých kovov v laboratóriu na PC

Tento web využíva súbory cookie na analýzu návštevnosti a zlepšenie funkčnosti.