Преработка на катализатори

Рециклиране на различни катализаторни материали

Това, което е вътре, има значение

В металния скрап са скрити много съкровища. В сътрудничество с клиентите си ние гарантираме, че те ще бъдат върнати в цикъла на ресурсите. Това могат да бъдат катализатори за автомобили на метална или керамична основа, филтри за твърди частици или промишлени катализатори. Постигаме най-доброто възможно извличане благодарение на индивидуално съобразени стратегии за рециклиране.

Ние купуваме и обработваме

Výkup keramických katalyzátorů společností ReMetall

Керамични катализатори

Структури тип „пчелна пита“ с ценно съдържание

По-голямата част от използваните понастоящем катализатори за превозни средства се състоят от керамична сърцевина със структура тип „пчелна пита“ с каталитично активно покритие от благородни метали – платина, родий и паладий: т.нар. Washcoat. Основната ни цел е да извлечем гореспоменатите материали без остатък. Специализираните ни познания, десетилетията опит и оптимизираните процедури позволяват постигането на превъзходни резултати.

Ние нарязваме керамичните катализатори с големи индустриални ножици тип „алигатор“. След това съдържащият благороден метал монолит се разчупва и смила до хомогенен прах. За да се предотврати и най-малката загуба на материал, цялото количество прах се връща в цикъла за обработка. Вземаме серия от малки проби от монолита на прах за точен анализ в нашата лаборатория с цел определяне на съдържанието на благородни метали. Монолитният прах се отлива в нашето предприятие за металообработка като сборен метал.

Подготовка за натрошаване на керамичния катализатор
Натрошаване на керамичния катализатор
Сонда за вземане на проби от керамичния прах
Анализ на пробите в лабораторията
Výkup kovových katalyzátorů společností ReMetall

Метални катализатори

Чисто разделяне, висока печалба

Все по-голям брой метални катализатори се озовават за рециклиране. Те представляват алтернатива на керамичните катализатори не само в автомобилите, но и в много други области на приложение. Сравнително малката дебелина на стените на техните клетки, постигната чрез използването на спираловидни метални фолиа и пакети от плочи като носители на покритието от благородни метали, е само едно от многобройните им предимства.

ReMetall разработи високо усъвършенствана процедура, която чрез чисто разделяне позволява възстановяване значително над средните квоти. Отваряме корпуса на катализатора на ръка, за да извадим фолиото с покритие от благородни метали. Фолиото се нарязва на парчета и се смила на фин прах. Извличаме цялото съдържание на благородни метали чрез засмукване по време на процеса на смилане и създаваме хомогенен метален прах. След вземане на проби за анализ на стойността материалът се изпраща за рафиниране като последна стъпка от обработката.

Подготовка за отваряне на предпазния капак от металния катализатор
Отваряне на предпазния капак от металния катализатор
Фолио на металния катализатор
Хомогенен прах от изсмукан Уошкеут /Washcoat/

Индустриални катализатори

Индивидуално третиране

Катализаторите имат многобройни индустриални приложения както в пречистването на емисиите, така и в производството. Те са също толкова важни в сферата на производството на био горива и екологичната технология, колкото и в нефтопреработвателната и химическата промишленост.

Формата и размерите на промишлените катализатори са също толкова многобройни и разнообразни, колкото са и областите им на приложение. За да гарантираме най-високите квоти за възстановяване, избираме метод за рециклиране, който е най-подходящ за всеки отделен катализатор и по този начин осигурява затворен цикъл на благородните метали.

Филтри за твърди частици

Повече от сажди

Филтрите за частици намаляват количеството на частиците в емисиите на дизеловите двигатели. Те се състоят от керамична структура тип „пчелна пита“, най-често с покритие от благородни метали. След известно време филтърът се запушва от пепел и сажди и трябва да бъде сменен.

Ние оценяваме съдържанието на благородни метали във филтрите и ги подлагаме на процедура, подобна на тази на керамичните катализатори, осигурявайки ефективно рециклиране при минимални загуби.