Закупуване на каталитични конвертори и филтри за частици

Ще извлечем най-доброто от Вашите използвани катализаторни конвертори! Чрез екологично рециклиране получаваме монолит от благороден метал.
Директна обработка без посредници.

Ние предлагаме закупуване и обработка на катализатори в тези страни

Brandenburger Innovationspreis Metall 2016
Play Video about Brandenburger Innovationspreis Metall 2016

Гледайки видеоклипа, вие се съгласявате политиката за поверителност на Google.

ReMetall Deutschland AG е победителят

ReMetall Deutschland AG получи наградата на Бранденбург за иновации за своя новаторски „процес на възстановяване на благородни метали“. Процесът и оборудването на дружеството се използват за топене на материали, съдържащи благородни метали, като например катализатори за отработени газове на автомобили, и връщане на така получените благородни метали обратно в ресурсния цикъл.

ReMetall Deutschland AG е сертифицирано

Remetall Deutschland AG ISO 9001
Remetall Deutschland AG ISO 14001
Remetall Deutschland AG ISO 50001

Прозрачен процес

Закупуване

Ние закупуваме употребявани каталитични конвертори и други материали, съдържащи благородни метали.

Оценка

Експедитивна и точна оценка на стойността чрез нашата обширна база данни или лабораторен анализ.

Моментално плащане

Много бързо плащане при получаване на Вашата доставка. По договаряне, възможност за депозит в брой при предаването на материала за обработка.

Обработка

Ние приемаме цели катализатори, по споразумение също така и вече нарязан монолит.

Продажба

Запазете собствеността върху металите си или ги продайте по текущите пазарни цени.

Консултантски услуги

Ние ще Ви консултираме по всички въпроси, свързани с определянето на цената на Вашите катализатори.

ReMetall Deutschland AG е Вашият партньор

Използваните катализатори съдържат редица много редки и ценни благородни метали, като платина, родий и паладий; това е една от многото причини за повторното им връщане в ресурсния цикъл.

Нашият собствен патентован и високоефективен метод за рециклиране ни позволява да постигнем изключително добро извличане от каталитичните конвертори както на метална, така и на керамична основа.

Съдържанието на благороден метал и съответно стойността на Вашия материал се определя чрез изключително точна измервателна процедура в нашата фирмена лаборатория. Целият процес на оценка се извършва с най-голяма прозрачност и Вие можете да направите проверка по всяко време, за да се убедите в качественото му изпълнение, тъй като в крайна сметка това е свързано с Вашата печалба.

Поверете ни своя материал. Ще извлечем най-доброто от него!

Разрез на керамичния катализатор