Materiály – Priemyselné katalyzátory

Recyklácia priemyselných katalyzátorov

Individuálne spracovanie

Katalyzátory majú rad priemyselného využitia ako pri čistení emisií, tak i pri výrobe. Sú dôležité aj v oblasti výroby biopalív a enviromentálnych technológií, ako je rafinácia ropy a chemický priemysel.

Tvary a veľkosti priemyselných katalyzátorov sú rovnako početné a rozmanité ako ich pole a použitie. Pre zaistenie najvyšších výťažných kvót volíme spôsob recyklácie, ktorý je najvhodnejší pre každý jednotlivý katalyzátor, a ako taký, poskytuje uzavretý cyklus znovuzískania drahých kovov.

Tento web využíva súbory cookie na analýzu návštevnosti a zlepšenie funkčnosti.