Materiály – Kovové katalyzátory

Recyklácia kovového katalyzátora

Čisté oddelenie – vysoké zisky

Kovové katalyzátory končia v procese recyklácie v stále väčšom počte. Ponúkajú alternatívu ku keramickým katalyzátorom nielen vo vozidlách, ale aj v mnohých ďalších oblastiach použitia. Pomerne malá hrúbka ich stien, dosiahnutá použitím špirálovito tvarovaných kovových fólií a vrstvených dosiek ako nosičov pre povlak drahých kovov, je iba jednou z ich početných výhod.

Spoločnosť ReMetall vyvinula vysoko rafinovaný postup, ktorý vďaka čistej separácii, umožňuje výrazne nadpriemernú výťažnosť pre ďalšie využitie. Kryt katalyzátora sa otvára ručne, aby sa odstránila fólia potiahnutá drahým kovom. Fólia sa rozreže na kúsky a rozomelie na jemný prášok. Počas procesu brúsenia extrahujeme všetok obsah drahých kovov a vytvoríme homogénny kovový prášok. Po extrakcii vzoriek na analýzu hodnôt je materiál presunutý do rafinérie na finálnu fázu spracovania.

Príprava na otvorenie krytu kovového katalyzátora
Otvorenie krytu kovového katalyzátora
Fólia kovového katalyzátora
Homogénny prášok z odsatého Washcoatu

Tento web využíva súbory cookie na analýzu návštevnosti a zlepšenie funkčnosti.