Spoločnosť – Životné prostredie

Vzácne a drahé zdroje by nemali ísť do odpadu

Neprestávajme sa starať o znovuzískavanie surovín

Ročne je získaných približne 200 ton platiny. Na získanie jednej trójskej unce (31,1 g) musí byť na svet dopravených 10 ton rudy z hĺbky až 4 000 metrov. Na získanie vysokohodnotnej platiny z rudy, je nutné vykonať cez 150 pracovných úkonov – metóda trvajúca niekoľko mesiacov. Enormné náklady celého procesu rýchlo objasnia hodnotu tohto vzácneho ušľachtilého kovu.

Chránime prírodu

Viac platiny z recyklácie

480 uncí platiny získava ReMetall priemerne z 10 ton starých katalyzátorov. Proces spracovania od rozdelenia po rafináciu, znovuzískanie platiny ako sekundárnej suroviny, je v niekoľkých dňoch ukončený a spotrebovaný je iba zlomok energie.

Prednosti pre podnikanie a životné prostredie

Recyklácia ušľachtilých kovov je z hospodárskeho hľadiska nielen zmysluplná, ale pre dodatočnú výrobu aj nezúročiteľná. Recyklácia ušľachtilých kovov zabezpečuje zásobovanie platinou, paládiom a ródiom aj v štátoch, ktoré sú chudobné na suroviny. Znižuje emisie, plyny škodlivé pre ovzdušie a tak chránia životné prostredie.

Tento web využíva súbory cookie na analýzu návštevnosti a zlepšenie funkčnosti.