Контакт

Ние сме на Ваше разположение

ReMetall Česká republika s.r.o.

Jindřich Benda

Изпълнителен директор

Vladimír Dvořák

Изпълнителен директор

Martin Deutsch

Директор по продажбите за Словашката република

Мениджър по продажбите (немски, английски)

Ковид не ни спря и няма да ни спре! Работим без никакви промени.

Ние заставаме зад вас. ReMetall