Контакт

Ние сме на Ваше разположение

ReMetall Česká republika s.r.o.

Valentin Trajanov

Директор по продажбите за България

Jindřich Benda

Изпълнителен директор

Vladimír Dvořák

Изпълнителен директор

Martin Deutsch

Директор по продажбите за Словакия

Мениджър по продажбите (немски, английски)