Materiály – Filtry pevných častíc

Recyklácia filtrov pevných častíc

Viac ako sadze

Filtre častíc znižujú množstvo častíc v emisiách dieselových motorov. Sú založené na keramickej voštinovej štruktúre, najčastejšie napustenej zmesou drahých kovov. Po určitej dobe je filter upchatý popolom a sadzami a musí byť vymenený.

Zisťujeme obsah drahých kovov vo filtroch a podrobujeme ich obdobnému postupu spracovania ako pri keramických katalyzátoroch, čo zaisťuje efektívnu recykláciu s minimálnymi stratami.