Материали – Керамични катализатори

Рециклиране на керамични катализатори

Структури тип „пчелна пита“ с ценно съдържание

По-голямата част от използваните понастоящем катализатори за превозни средства се състоят от керамична сърцевина със структура тип „пчелна пита“ с каталитично активно покритие от благородни метали – платина, родий и паладий: т.нар. Washcoat. Основната ни цел е да извлечем гореспоменатите материали без остатък. Специализираните ни познания, десетилетията опит и оптимизираните процедури позволяват постигането на превъзходни резултати.

Керамични структури и от тях натрошен прах

Ние нарязваме керамичните катализатори с големи индустриални ножици тип „алигатор“. След това съдържащият благороден метал монолит се разчупва и смила до хомогенен прах. За да се предотврати и най-малката загуба на материал, цялото количество прах се връща в цикъла за обработка. Вземаме серия от малки проби от монолита на прах за точен анализ в нашата лаборатория с цел определяне на съдържанието на благородни метали. Монолитният прах се отлива в нашето предприятие за металообработка като сборен метал.

Подготовка за натрошаване на керамичния катализатор
Натрошаване на керамичния катализатор
Сонда за вземане на проби от керамичния прах
Анализ на пробите в лабораторията

Този уебсайт използва бисквитки, за да анализира трафика и да подобри функционалността.