Галерия

Стабилно сътрудничество с ReMetall

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

ТРАНСФЕР НА МАТЕРИАЛ КЪМ ОБРАБОТКАТА

НАБЛЮДАВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ТОПЕНЕ НА КЕРАМИЧЕН МОНОЛИТ С КАТАЛИЗАТОРИ С НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ НА 05.11.2019 г.

Ковид не ни спря и няма да ни спре! Работим без никакви промени.

Ние заставаме зад вас. ReMetall